• /´bʌlk¸hed/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) vách ngăn
  watertight bulkhead
  vách ngăn kín không để nước thấm qua
  Buồng, phòng (trên tàu)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cừ ngăn

  Xây dựng

  mặt dựng
  lối vào hầm

  Giải thích EN: The horizontal or incline outside a door above a stairway which leads to a cellar. Giải thích VN: Một mặt phẳng hoặc một con dốc bên ngoài cửa đi, phía trên một cầu thang dẫn đến một hầm rượu.

  miệng ống thoát nước
  tường chân (đất)
  vách chân nước
  vách không thấm nước
  vách ngăn

  Giải thích EN: A partition built in a subterranean environment such as a conduit or tunnel to impede water flow. Giải thích VN: Một vách ngăn được tạo ra trong môi trường ở dưới mặt đất như trong ống thoát nước hoặc trong hầm để ngăn nước chảy.

  Kỹ thuật chung

  cửa phai
  đê bảo vệ
  đê quai
  sheet pile bulkhead
  đê quai bằng cọc tấm
  đê quai thi công
  phai
  tấm ngăn

  Giải thích EN: A retaining structure of timber, steel, or reinforced concrete used to shore up land areas adjacent to water bodies, especially harbors. Giải thích VN: Một cấu trúc bằng gỗ, thép hoặc bê tông cốt thép được sử dụng để chống, gia cố các vùng đất sát với các vùng nước đặc biệt là tại các cảng.

  intermediate bulkhead
  tấm ngăn trung gian
  tấm phai
  tường chắn
  across bulkhead
  tường chắn trên phương ngang
  cross bulkhead
  tường chắn ngang
  fire bulkhead
  tường chắn lửa
  fire-bulkhead
  tường chân lửa
  fireproof bulkhead
  tường chắn chịu lửa
  gravity bulkhead
  tường chắn trọng lực
  sheet pile bulkhead
  tường chắn bằng cọc tấm
  tường chắn đất

  Kinh tế

  vách ngăn khoang (tàu, máy bay)

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  vách ngăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X