• Toán & tin

  vòng tròn, đường tròn, hình tròn
  cirele at infinity
  vòng ở vô tận,
  imaginary cirele at infinity
  vòng ảo ở vô tận
  cirele of convergence
  hình tròn hội tụ
  cirele of curvature
  đường trong chính khúc
  cirele of declination
  vòng lệch
  cirele of influence
  vòng ảnh hưởng
  cirele of inversion
  vòng tròn nghịch đảo
  cirele of permutation
  chu trình hoán vị
  asymptotic cirele
  đường tròn tiẹm cận
  circumscribed cirele
  vòng tròn ngoại tiếp
  coaxial cireles
  vòng tròn đồng trục
  concentric cireles
  vòng tròn đồng tâm
  critical cirele
  vòng tròn tới hạn
  director cirele
  đường tròn chi phương
  eccentric cireles of an ellipse
  vòng tâm sai của elip
  escribed cirele (of a triangle)
  vòng tròn bàng tiếp (của một tam giác)
  externally tangent cireles
  các vòng tròn tiếp xúc ngoài
  focal cirele
  vòng tròn tiêu
  generating cirele
  đường tròn sinh
  great cirele
  vòng tròn lớn (của hình cầu)
  horizontal cirele
  vòng chân trời
  imaginary cirele
  vòng ảo
  impedance cirele
  vòng tổng trở
  inscribed cirele (of a triangle)
  vòng tròn nội tiếp (một tam giác)
  limit cirele
  đường giới hạn (trong hình học Lôbatrepxki)
  nine-point cirele
  vòng tròn chín điểm (của một tam giác)
  non-degenerate cirele
  vòng tròn không suy biến
  null cirele
  vòng điểm
  oriented cirele
  vòng tròn định hướng
  orthogonal cireles
  vòng tròn trực giao
  osculating cirele
  vòng tròn mật tiếp
  parallel cirele
  (hình học ) đường tròn vĩ tuyến
  proper cirele
  vòng tròn [thông thường, thật sự]
  radical cirele
  vòng tròn đẳng phương
  small cirele
  vòng tròn bé (của hình cầu)
  simple cirele
  vòng tròn đơn
  tangent cireles
  các vòng tròn tiếp xúc
  transit cirele
  (thiên văn ) vòng kinh tuyến
  vertical cirele
  (hình học ) vòng kinh tuyến
  virtual cirele
  chu trình ảo, vòng tròn ảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X