• (đổi hướng từ Discriminated)


  /v. dɪˈskrɪməˌneɪt ; adj. dɪˈskrɪmənɪt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  ( + from) phân biệt
  to discriminate one thing from another
  phân biệt cái này với cái khác

  Nội động từ

  ( + between) phân biệt nhận rõ sự khác nhau (giữa hai vật, giữa cái này với cái khác...), tách bạch ra
  Đối xử phân biệt
  to discriminate against somebody
  đối xử phân biệt với ai
  to discriminate in favour of somebody
  biệt đãi thiên vị ai

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phân biệt khác nhau, tách ra

  Điện lạnh

  phân liệt

  Kỹ thuật chung

  biệt đãi
  khác nhau
  phân biệt
  tách ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X