• /¸dainə´mɔmitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dụng cụ đo lực, lực kế

  Chuyên ngành

  Y học

  lực cơ kế

  Kỹ thuật chung

  động lực kế
  absorption dynamometer
  động lực kế hãm
  absorption dynamometer
  động lực kế hấp thụ
  Siemens dynamometer
  động lực kế Siemens
  transmission dynamometer
  động lực kế truyền
  transmission dynamometer
  động lực kế truyền động
  Weber dynamometer
  điện động lực kế Weber
  Weber dynamometer
  động lực kế Weber
  zero-type dynamometer
  động lực kế kiểu không
  lực kế

  Giải thích EN: 1. any of various devices used in testing a motor or engine for such characteristics as efficiency and torque, especially an instrument that measures current or the power of a motor by calculating the force between a fixed coil and a moving coil.any of various devices used in testing a motor or engine for such characteristics as efficiency and torque, especially an instrument that measures current or the power of a motor by calculating the force between a fixed coil and a moving coil.2. broadly, any device used to measure mechanical force.broadly, any device used to measure mechanical force. Giải thích VN: 1. thiết bị thử nghiệm hiệu suất và mômen quay của một động cơ, đặc biệt là đo dòng điện hoặc công suất bằng cách tính lực giữa cuộn cố định và cuộn chuyển động 2. nghĩa rộng: bất cứ một thiết bị nào dùng để đo lực cơ học.

  Địa chất

  lực kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X