• (đổi hướng từ Gaging)
  /geidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ cầm, vật cược, vật làm tin
  Găng tay ném xuống đất để thách đấu; sự thách đấu
  to throw down the gage
  ném găng tay xuống đất để thách đấu

  Ngoại động từ

  Cầm; đặt cược

  Danh từ

  (như) gauge

  Ngoại động từ

  (như) gauge

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Calip, dưỡng, căn, mẫu, thước mẫu, (v) đo, định cỡ, đánh giá

  Toán & tin

  tỷ xích, thước tỷ lệ; cữ, calip; dụng cụ đo (kích thước)

  Xây dựng

  cái dưỡng

  Kỹ thuật chung

  cái đo
  cái đo cỡ
  chia độ
  cỡ chuẩn
  cữ
  hướng đi (tàu)
  khí cụ đo
  khổ đường ray
  standard gage
  khổ đường ray tiêu chuẩn
  kiểu
  bell pressure gage
  áp kế kiểu chuông lặn
  bellows gage
  calip kiểu hộp xếp
  bellows gage
  dưỡng đo kiểu hộp xếp
  float type pressure gage
  áp kế kiểu phao
  martens strain gage
  máy cảm biến kiểu điện trở
  piston-type pressure gage
  áp kế kiểu pittông
  roller gage
  máy đo kiểu trục
  screw gage
  bộ calip kiểu ren
  đánh giá
  định cỡ
  gage brick
  gạch định cỡ
  đo
  đong
  compression gage
  đồng hồ chỉ lực ép
  dial gage
  đồng hồ đo
  dial indicating gage
  đồng hồ đo
  discharge gage
  đồng hồ đo nước
  fuel gage
  đồng hồ nhiên liệu
  gage glass
  ống đong
  gauge (gage)
  đồng hồ đo
  gauge gage
  đồng hồ
  gauge or us gage
  đồng hồ đo
  precision dial gage
  đồng hồ đo chính xác
  water gage
  đồng hồ nước
  water level gage
  đồng hồ chỉ mức nước
  wind gage
  đồng hồ đo gió
  dụng cụ đo
  chuk gage
  dụng cụ đo áp suất
  feeler gauge (gage) or feeler stock
  dụng cụ đo khe hở
  gage stand
  giá dụng cụ đo
  oil gage
  dụng cụ đo dầu
  oil gage
  dụng cụ đo lượng dầu
  precision gage
  dụng cụ đo chính xác
  reference gage
  dụng cụ đo chuẩn
  reference gage
  dụng cụ đo kiểm tra
  suction gage
  dụng cụ đo chân không
  tide gage
  dụng cụ đo thủy triều
  vacuum gage
  dụng cụ đo chân không
  dụng cụ lấy mẫu
  dưỡng
  bellows gage
  dưỡng đo kiểu hộp xếp
  center gage
  dưỡng định tâm
  cutting gage
  dưỡng đo cắt (gỗ dán)
  drill gage
  dưỡng kiểm khoan
  electronic gage
  dưỡng điện tử
  gage numbers
  số hiệu dưỡng kiểm khoan
  plug thread gage
  dưỡng ren trong
  precision gage
  dưỡng chính xác
  radius gage
  dưỡng bán kính (góc lượn)
  receiving gage
  dưỡng biến dạng
  receiving gage
  dưỡng nhận
  screw pitch gage
  dưỡng kiểm tra
  screw pitch gage
  dưỡng ren
  screw thread gage
  dưỡng định tâm
  screw thread gage
  dưỡng kiểm ren
  screw thread gage
  dưỡng ren
  spline gage
  dưỡng rãnh then
  strain gage
  dưỡng đo biến dạng
  thread gage
  dưỡng kiểm ren
  thread gage
  dưỡng ren
  loại
  metal gage
  áp kế kim loại
  narrow-gage railroad
  đường sắt loại nhẹ
  sheet iron gage
  cỡ độ dày tấm kim loại
  bạc dẫn
  máy đo
  ống thủy
  phán xét
  sự đo đạc
  thước tỷ lệ

  Địa chất

  calip, cữ, cỡ lỗ, áp kế, manomet, khổ đường ray, khoảng cách giữa hai bánh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  gauge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X