• (đổi hướng từ Shines)
  /ʃain/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ánh sáng; ánh nắng; sự chói sáng, độ sáng
  It's rain and shine together
  Trời vừa mưa vừa nắng
  rain or shine
  dù mưa hay nắng
  Sự bóng lộn; nước bóng
  to put a good shine on boots
  đánh đôi giày ống bóng lộn
  (nghĩa bóng) sự rực rỡ, sự huy hoàng
  (từ lóng) sự cãi nhau; sự huyên náo; sự chấn động dư luận
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) trò chơi khăm, trò chơi xỏ
  to take a shine to somebodysomething
  (thông tục) bất chợt thích ai/cái gì
  to take the shine out of something
  làm mất phấn (mất bóng) một thứ gì
  Vượt hẳn cái gì, làm lu mờ cái gì

  Nội động từ .shone

  Chiếu sáng, toả sáng, soi sáng
  the sun shines bright
  mặt trời chiếu sáng
  Sáng, bóng (vật); sáng, tươi (người)
  face shines with soap
  mặt bóng nhẫy xà phòng
  face shines with joy
  mặt hớn hở vui mừng
  ( + at/in) giỏi, cừ; trội, nổi
  to shine in conversation
  giỏi trong việc giao tiếp

  Ngoại động từ

  Chĩa ánh sáng (đèn pin..) về một hướng nào đó
  the police shone a searchlight on the house
  cảnh sát chĩa đèn pha vào nhà
  (thông tục) đánh bóng (giày..)
  to shine shoes
  đánh bóng giày
  to shine up to
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm thân với

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ánh sáng
  sự chiếu sáng

  Kinh tế

  nước bóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X