• (đổi hướng từ Subscribed)
  /səb´skraib/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Viết (ký) tên ở dưới
  to subscribe one's name to a petition
  ký tên mình ở dưới tờ yêu cầu
  Quyên tiền; góp tiền
  he subscribed 100 dollars to the flood relief fund
  anh ta đã góp 100 đôla vào quỹ cứu trợ nạn lụt

  Nội động từ

  Đồng ý mua báo; đặt mua báo
  to subscribe to a newspaper
  mua báo dài hạn
  Tán thành
  I subscribe to your sentiments
  tôi tán thành tình cảm của anh

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Điện

  kí nhận

  Kỹ thuật chung

  đăng ký
  đặt mua
  đứng tên

  Kinh tế

  đặt mua (một ấn phẩm, một tờ báo)
  nhận mua (cổ phiếu)
  nhận nộp (vốn cổ phần)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X