• (đổi hướng từ Telegraphed)
  /'teligra:f/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) tel điện báo
  Máy điện báo

  Động từ

  Đánh điện, gửi (một bức thư) bằng điện báo
  Gửi chỉ thị cho (ai) bằng điện báo
  (thông tục) ra hiệu

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điện báo

  Kỹ thuật chung

  đánh điện
  điện báo
  access to the public telegraph network
  đầu vào của một mạng điện báo công cộng
  American Telephone and Telegraph Company (AT&T)
  công ty điện thoại và điện báo Hoa kỳ
  Amplitude-modulated Voice-frequency Telegraph (AMVFT)
  điện báo âm tần điều biên
  AT&T (AmericanTelephone and Telegraph Company)
  công ty điện thoại và điện báo Hoa Kỳ
  AT&T (AmericanTelephone and Telegraph)
  Công ty điện thoại điện báo Hoa kỳ
  automatic telegraph transmission
  sự truyền điện báo tự động
  closed-circuit telegraph system
  hệ thống điện báo mạch kín
  facsimile telegraph
  điện báo fax
  Frequency Modulated Voice Frequency Telegraph (FMVFT)
  điện báo âm tần được điều chế tần số
  general telegraph exchange (gentex)
  tổng đài điện báo chung
  International Telegraph Alphabet (ITA)
  bảng chữ cái điện báo quốc tế
  International Telegraph Alphabet No.2 (ITA2)
  bảng chữ cái điện báo quốc tế 2
  multi-channel telegraph system
  hệ điện báo nhiều đường kênh
  Post, Telephone, and Telegraph (PTT)
  bưu chính, điện thoại và điện báo
  printing-telegraph code
  mã điện báo in
  radio telegraph
  vô tuyến điện báo
  synchronous telegraph system
  hệ thống điện báo đồng bộ
  telegraph band width
  dải thông tin điện báo
  telegraph carrier
  sóng mang điện báo
  telegraph channel
  kênh điện báo
  telegraph charge
  thuế điện báo
  telegraph circuit
  mạch điện báo
  telegraph code
  mã điện báo
  telegraph concentrator
  bộ tập trung điện báo
  telegraph distributor
  bộ phân phối điện báo
  telegraph equation
  phương trình điện báo
  telegraph exchange
  tổng đài điện báo
  telegraph installation
  thiết bị điện báo
  telegraph interference
  nhiễu điện báo
  telegraph key
  phím điện báo
  telegraph line
  đường dây điện báo
  telegraph modem
  môđem điện báo
  telegraph office
  đài điện báo
  telegraph on radio-TOR
  máy điện báo vô tuyến
  telegraph pole
  cột dây điện báo
  telegraph printer, teleprinter
  máy điện báo ghi chữ
  telegraph rate
  giá cả điện báo
  telegraph receiver
  máy thu điện báo
  telegraph repeater
  bộ chuyển tiếp điện báo
  telegraph repeater
  bộ khuếch đại (tín hiệu) điện báo
  telegraph set
  máy điện báo
  telegraph speed (bauds)
  tốc độ thao tác điện báo
  telegraph traffic
  lưu lượng điện báo
  telegraph transfers
  hồi ký điện báo
  telegraph transmitter
  máy phát điện báo
  telegraph transmitter
  máy truyền điện báo
  telegraph transmitter
  thiết bị truyền điện báo
  Voice-Frequency Telegraph (VFT)
  điện báo âm tần
  máy điện báo
  telegraph on radio-TOR
  máy điện báo vô tuyến
  telegraph printer, teleprinter
  máy điện báo ghi chữ

  Kinh tế

  đánh dây thép (cho...)
  đánh điện
  telegraph an order
  đánh điện đặt hàng
  telegraph an order (to...)
  đánh điện đặt hàng
  điện báo
  facsimile telegraph
  điện báo fax
  telegraph an order
  gửi đơn đặt hàng bằng điện báo
  telegraph an order (to...)
  gửi đơn đặt hàng bằng điện báo
  telegraph collations
  điện báo đối chiếu, kiểm chiếu
  telegraph line
  tuyến đường điện báo
  telegraph service
  dịch vụ điện báo
  telegraph transfer rate
  tỉ giá chuyển tiền qua điện báo, điện hối
  telegraph wire
  dây điện báo
  telegraph wire
  dây điện báo, dây thép
  gửi (tin tức) bằng điện báo
  gửi (tin tức..) bằng điện báo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X