• (đổi hướng từ Tents)
  /tent/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lều, rạp, tăng (làm bằng vải.. mang đi được)
  to pitch tents
  cắm lều, cắm trại
  to lift (strike) tents
  dỡ lều, nhổ trại

  Ngoại động từ

  Che lều, làm rạp cho

  Nội động từ

  Cắm lều, cắm trại, làm rạp, ở lều

  Danh từ

  (y học) nút gạc

  Ngoại động từ

  (y học) đặt nút gạc, nhồi gạc

  Danh từ

  Rượu vang đỏ Tây ban nha

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lều
  vỏ bảo vệ tháo rời

  Giải thích EN: A portable shelter consisting of fabric or other material that is stretched over a supporting framework or draped from a central pole; usually held in place by ropes that are attached to peg driven into the ground.

  Giải thích VN: Là thiết bị bảo vệ di chuyển được phù hợp với kết cấu hoặc bằng vật liệu khác trải dọc kết cấu khung đỡ hoặc được che phủ từ cực tâm thường được định vị bằng dây thừng có gắn kẹp dẫn hướng trên mặt đất.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X