• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  stair
  bậc thang bến tàu
  quay stair
  thành (của) bậc thang
  riser (stairriser)
  stairway
  step
  bậc thang bằng nhau
  balanced step
  bậc thang cạnh lượn tròn
  bullnose step
  bậc thang hẹp
  curtail step
  bậc thang rộng
  commode step
  bộ sinh hàm bậc thang
  step function generator
  chỉ số bậc thang tương đương
  ESI (equivalentstep index)
  chiều rộng bậc thang
  length of step
  gờ an toàn bậc thang
  step nosing
  hàm bậc thang
  step function
  hàm bậc thang đơn vị
  unit step function
  hàm bậc thang đơn vị
  unitary step function
  hàm số bậc thang
  step function
  mạch bậc thang
  step circuit
  máy phát xung bậc thang
  step generator
  phép biến đổi bậc thang
  step transformation
  sợi chỉ số bậc thang
  step index fiber
  sợi chiết suất bậc thang
  step index fiber
  sự hàn bậc thang ngược
  back-step welding
  sự phay bậc thang
  step-cut milling
  tải trọng kiểu bậc thang
  step load
  đáp ứng hàm bậc thang
  step function response
  điện áp bậc thang
  step voltage
  điện áp bậc thang danh định
  rated step voltage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X