• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  absorber

  Giải thích VN: Mọi thiết bị sử dụng để hấp thu một cái đó, dùng xốp hay cháy lỏng, cao su cho chống rung, chất lỏng cho sự bốc hơi, những sử dụng đặc biệt bao gồm: một thiết bị bề mặt màu đen hoặc một hệ thống chất lỏng ống, được dùng để hấp thu năng lượng như khí [[nóng. ]]

  Giải thích EN: Any medium that is used to absorb something else, such as a sponge for liquid, rubber for vibration, or a liquid for vapor; specific uses include:a device consisting primarily of a black surface or a system of fluids and pipes, used to absorb solar or other energy as heat.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X