• Thông dụng

  Động từ

  To transport
  chuyên chở hàng hoá bằng xe cộ thuyền
  to transport goods by vehicles and ships

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  dislocation

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  carriage
  chi phí chuyên chở
  carriage charge
  chuyên chở đường dài
  long-haul carriage
  sự chuyên chở đường biển
  sea carriage
  carry
  conveyance
  phương tiện chuyên chở di động cố định
  Fixed Mobile Conveyance (FMC)
  conveying
  thiết bị chuyên chở
  conveying plant
  convoy
  transport
  chuỗi chuyên chở điện tử
  electron transport chain
  chuyên chở hành khách
  passenger transport
  chuyên chở đường bộ
  road transport
  sự chuyên chở đường biển
  sea transport

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  carriage
  chi phí chuyên chở
  carriage expenses
  chuyển chở hàng hóa trong nước
  internal carriage
  hợp đồng chuyên chở
  contract of carriage
  conveyance
  transport
  chế độ chuyên chở thành nhóm
  unit load transport system
  giấy phép chuyên chở
  transport licence
  Nghiệp đoàn Công nhân Chuyên chở của Mỹ
  Transport Workers Union of America
  người thầu chuyên chở
  transport agent
  phương thức vận tải chuyên chở
  method of transport
  quảng cáo trên các phương tiện chuyên chở
  transport advertising

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X