• Thông dụng

  Danh từ
  mound; knoll
  Động từ
  to bend; to curve

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  DISC (disconnect)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  untangle

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  crest
  cumulus
  earth mound (earth berm)
  elevation
  eminence
  hill
  hillock
  hummock
  knap
  knoll
  knot
  meniscus
  mons
  mound
  prominence
  rise
  upland
  chatter
  hammer
  knock
  strike
  to knock off
  type
  charcoal
  lumber
  timber
  tree
  wood

  Giải thích VN: 1.Thứ chất được cắt xuống từ cây dùng chuẩn bị cho xây dựng, làm mộc, tạo lửa v.v... 2. gỗ để bảo quản, khối gỗ, nhựa gỗ thông…liên quan đến, được cấu tạo bởi, nguồn gốc từ [[gỗ. ]]

  Giải thích EN: 1. such a substance that has been cut and prepared for use in building, carpentry, fire-making, etc.such a substance that has been cut and prepared for use in building, carpentry, fire-making, etc. 2. relating to, composed of, or derived from wood. Thus, wood preservative, wood block, wood filler, wood turpentine, and so on.relating to, composed of, or derived from wood. Thus, wood preservative, wood block, wood filler, wood turpentine, and so on.

  woody
  arris
  bank
  bead
  bead (bead moulding)
  border
  bulge
  burr
  catch
  cog
  collar
  corner
  cornice
  cornice (cornice moulding)
  corrugations
  crimps
  dummy club
  ear
  edge
  fascia
  faucet
  fays cia
  feather
  fin
  flange
  flute
  joggle
  journal
  ledge
  list
  lobe
  lug
  mill-cog
  moulding
  nave collar
  nose
  rag
  redan
  ridge
  rim
  salient
  score mark
  seam
  shoulder
  skirt
  skirting (skirting board)
  stay
  swell
  vane

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tamper
  slat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X