• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  natural gas

  Giải thích VN: Chất không màu rất dễ bắt lửa, hỗn hợp của các khí hidrocacbon, được tìm thấy nhiều dưới bề mặt trái đất thường xuất hiện cùng hoặc nằm gần lớp trầm tích dầu. Thường chứa 80-85% khí mêtan 10% êtan, còn lại propan, butan, nitơ. Được sử dụng rộng rãi làm nhiên liệu Mỹ các nước công [[nghiệp. ]]

  Giải thích EN: A colorless, highly flammable substance that is a mixture of gaseous hydrocarbons, occurring naturally beneath the surface of the earth, often with or near petroleum deposits. It typically consists of 80-85% methane and 10% ethane, with the balance being propane, butane, and nitrogen. It is widely used as a fuel in the U.S. and throughout the industrialized world.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X