• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  aggressive
  flexibility
  tính linh hoạt phần mềm
  software flexibility
  flexible

  Giải thích VN: thể thích ứng với đa dạng các bộ phận quy trình lắp ráp. Như lắp ráp linh hoạt, sản xuất linh hoạt tự động hóa, tế bào hệ thống linh hoạt [[]], định vị linh hoạt, dòng lưu thông linh [[hoạt. ]]

  Giải thích EN: Adaptable to a variety of parts and assembly processes. Thus, flexible assembly, flexible automated manufacturing, flexible cells and systems, flexible fixturing, flexible flow line.

  báo động linh hoạt
  Flexible Alerting (FA)
  bộ phản xạ linh hoạt
  flexible reflector
  bố trí linh hoạt
  flexible planning
  chọn đường linh hoạt
  Flexible Route Selection (FRS)
  hệ sản xuất linh hoạt
  flexible manufacturing system
  hệ thống sản linh hoạt
  Flexible Manufacturing System (FMS)
  hệ thống sản xuất linh hoạt
  flexible manufacturing system (FMS)
  hệ thống sản xuất linh hoạt
  FMS (flexiblemanufacturing system)
  hệ thống truy cập linh hoạt
  Flexible Access System (FAS)
  hộp linh hoạt
  flexible box
  khớp trục linh hoạt
  flexible coupling
  lôgic dịch vụ linh hoạt
  Flexible Service Logic (FSL)
  mảng linh hoạt
  flexible array
  ống linh hoạt
  flexible hose
  flexible (an)
  removable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X