• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  virtual device

  Giải thích VN: Sự phỏng thiết bị máy tính hoặc một thiết bị ngoại vi, như đĩa cứng hoặc máy in, không thực. Trong mạch cục bộ, đây một máy tính đóng vai trò một đĩa cững lớn, sẵn sàng cho các trạm công tác sử dụng thông qua các liên kết mạng với máy dịch vụ [[tệp. ]]

  bộ lái thiết bị ảo
  VDD (virtualdevice driver)
  chương trình điều khiển thiết bị ảo
  VDD (virtualdevice driver)
  chương trình điều khiển thiết bị ảo
  virtual device driver (VDD)
  siêu tập tin thiết bị ảo
  VDM (virtualdevice metafile)
  siêu tập tin thiết bị ảo
  virtual device metafile (VDM)
  vị trí thiết bị ảo
  virtual device location
  vùng điều phối thiết bị ảo
  virtual device coordinate domain
  địa chỉ thiết bị ảo
  virtual device location
  điều phối thiết bị ảo
  virtual device coordinates-VDC
  virtual instrument

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X