• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 100) (Older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 08:28, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Run(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:27, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Run(Idioms)
  • 08:26, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Look(IDIOMS)
  • 08:25, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Square(IDIOMS)
  • 08:24, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Tables(Redirecting to Direct) (mới nhất)
  • 08:24, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Square(Có thứ tự, ngăn nắp, gọn gàng, tinh tươm, xăp đặt đứng đắn)
  • 08:23, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Lay(IDIOMS)
  • 08:22, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drive(IDIOMS)
  • 08:21, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Keep(IDIOMS)
  • 08:20, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work(IDIOMS)
  • 08:20, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:18, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bananas(Redirecting to Banana) (mới nhất)
  • 08:17, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hand(IDIOMS)
  • 08:15, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Set(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:03, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Set(IDIOMS)
  • 03:03, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thành viên:Ngochoang 4189(New page: Hỗ trợ viên của cộng đồng BaamBoo Tra Từ :)) (mới nhất)
  • 03:02, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thành viên:Lunapark(New page: Hỗ trợ viên của cộng đồng BaamBoo Tra Từ :)) (mới nhất)
  • 03:01, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hỗ trợ viên(Danh sách Hỗ trợ viên)
  • 02:58, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Love(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 17:13, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Adopted(Được nhận làm con nuôi)
  • 17:12, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Adopted(Được nhận làm con nuôi)
  • 15:54, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fall(( số nhiều) thác)
  • 15:53, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Boys(Redirecting to Boy) (mới nhất)
  • 12:02, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Falls(Redirecting to Fall) (mới nhất)
  • 15:19, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Outs(Redirecting to Out) (mới nhất)
  • 15:18, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Ins(Redirecting to In)
  • 03:15, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Moon(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 03:12, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Nice(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 03:06, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bamboo
  • 03:02, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Electronic(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 23:55, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thể loại:Từ điển Toán & tin(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên) (mới nhất)
  • 23:54, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heart(One's heart goes out to sb)
  • 23:53, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heart(One's heart bleeds for sb)
  • 23:52, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heart(Danh từ)
  • 23:51, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drive(N?i d?ng t?)
  • 11:36, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Speaks(Redirecting to Speak) (mới nhất)
  • 11:24, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:23, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(as well as)
  • 11:23, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Vậy thì)
  • 11:21, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(pretty well)
  • 11:21, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Từ điển thông dụng)
  • 11:16, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Danh t?)
  • 11:14, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Danh t?)
  • 11:13, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Thán t?)
  • 11:06, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Quái, l? quá (dùng d? di?n d?t s? ng?c nhiên))
  • 11:05, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Tính t? .better; .best)
  • 11:02, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Hình thái từ)
  • 11:00, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(N?i d?ng t?)
  • 11:00, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Phó t? .better; .best)
  • 10:53, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Hình thái từ)
  • 10:52, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(N?i d?ng t?)
  • 10:49, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Hình thái từ)
  • 10:49, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Từ điển thông dụng)
  • 10:48, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Welled(Redirecting to Well) (mới nhất)
  • 10:21, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thành viên:Nguyenthephuc(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên) (mới nhất)
  • 00:32, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thảo luận Thành viên:123.16.81.178(New page: Phần bạn sửa chữ "Pussy" đã có nghĩa "âm hộ" vì vậy mình lấy lại bản cũ cho đầy đủ nghĩa hơn nhé. Cám ơn bạn đã tham gia vào BB Tra Từ) (mới nhất)
  • 00:29, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Pussy(đã hủy sửa đổi của 123.16.81.178, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 09:43, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work(IDIOMS)
  • 09:22, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work
  • 09:17, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Work(đã hủy sửa đổi của Admin, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 09:14, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work(Ngoại động từ)
  • 08:51, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work(Từ điển thông dụng)
  • 13:25, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Rifle(Ngoại động từ)
  • 13:24, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Rifled(Redirecting to Rifle)
  • 10:05, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Flags(Redirecting to Flag)
  • 09:02, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Raining(Redirecting to Rain)
  • 09:02, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Flower(Tinh hoa, tinh tuý)
  • 09:01, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Flower(Tinh hoa, tinh tuý)
  • 09:01, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Flowers(Redirecting to Flower)
  • 09:01, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Flower(Hoa, bông hoa, đoá hoa)
  • 09:00, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Son(Con trai của bố mẹ)
  • 08:59, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Son(Từ điển Oxford)
  • 08:58, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Failure(hỏng hóc)
  • 08:57, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Risks(Redirecting to Risk)
  • 08:57, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Parts(Redirecting to Part)
  • 08:14, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Failure
  • 03:42, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Communication(liên lạc)
  • 02:41, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) 4(Redirecting to Four)
  • 02:41, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) 20(Redirecting to Twenty)
  • 02:40, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) 10(Redirecting to Ten)
  • 16:06, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Things(Redirecting to Thing)
  • 16:06, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hands(Redirecting to Hand)
  • 16:04, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Earned(Redirecting to Earn)
  • 16:03, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn(Rất; lắm; quá)
  • 16:03, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn(Chết tiệt; tồi tệ)
  • 16:03, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn((lời thề) tớ mà biết thì tớ cứ chết)
  • 16:02, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Someone's(Redirecting to Someone)
  • 16:01, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn
  • 16:01, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn
  • 16:00, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn
  • 15:50, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Hopeful(đã hủy sửa đổi của 222.253.63.38, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 15:50, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Critical(đã hủy sửa đổi của 222.253.63.38, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 15:49, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Sex(đã hủy sửa đổi của 222.253.63.38, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 15:48, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Fallacy(đã hủy sửa đổi của 222.253.63.38, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 11:48, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Dumping(Nguồn khác)
  • 11:47, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Dammed(Redirecting to Damn)
  • 11:46, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Dammed(Redirecting to Damm)
  • 11:45, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Published(Redirecting to Publish)
  • 11:45, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Items(Redirecting to Item)
  • 11:44, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Attributes(Redirecting to Attribute)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 100) (Older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X