• (đổi hướng từ Ins)
  BrE & NAmE /ɪn/

  Thông dụng

  giới từ

  ở, tại, trong (nơi chốn, không gian...)
  in the room
  trong phòng
  in the Soviet Union
  ở Liên Xô
  in the sky
  trong bầu trời
  in the crowd
  trong đám đông
  in the dark
  trong bóng tối
  in the rain
  trong mưa, dưới trời mưa
  in a storm
  trong cơn bão
  to serve in the army
  phục vụ trong quân đội
  in Shakespeare
  trong (những tác phẩm của) Sếch-xpia
  về, vào, vào lúc, trong, trong lúc (thời gian)
  in spring
  về mùa xuân
  in 1945
  vào năm 1945
  in the morning
  vào buổi sáng
  the first time in one's life
  lần đầu tiên trong đời
  in an hour
  trong một tiếng đồng hồ, trong một giờ
  it was done in a day
  việc đó làm xong trong một ngày
  ở vào, trong (phạm vi, hoàn cảnh, điều kiện, trạng thái, tâm trạng...); trong khi, trong lúc, đang lúc, đang
  to be in a favourable position
  ở vào thế thuận lợi
  in any case
  trong bất kỳ trường hợp nào nào
  in someone's power
  trong phạm vi quyền lực của ai
  in someone's place
  ở vào địa vị ai
  blind in one eye
  chột mắt
  small in stature
  vóc người nhỏ bé
  in perplexity
  đang bối rối lúng túng
  in a angry
  trong cơn giận dữ
  in tears
  đang khóc
  in debt
  mang công mắc nợ
  in fruit
  đang ra quả
  in crosssing the river
  trong khi qua sông
  in my absence
  trong lúc tôi vắng mặt
  in the very act
  khi đang hành động, quả tang
  vào, vào trong
  to throw in the fire
  ném vào lửa
  to look in a mirror
  nhìn vào gương
  to be absorbed in work
  mải mê công việc
  Theo
  in my opinion
  theo ý kiến tôi
  in his fancy
  theo trí tưởng tượng của hắn; trong trí tưởng tượng của hắn
  Thành
  packed in dozens
  đóng thành từng tá
  to go in twos and threes
  đi thành từng nhóm hai, ba
  to cut in two
  cắt thành hai phần, chia làm đôi
  falling in folds
  rủ xuống thành nếp
  bằng
  to write in English
  viết bằng tiếng Anh
  to build in wood
  xây dựng bằng gỗ
  a statue in marble
  pho tượng bằng cẩm thạch
  mặc, đeo...
  a lady in red
  một bà mặc áo màu đỏ
  in decorations
  đeo huân chương
  to cry in pain
  kêu khóc vì đau
  để
  in my defence
  để bảo vệ cho tôi
  in reply to...
  để trả lời cho...
  in return for something
  để đền đáp lại cái gì, để trả lại cái gì
  in opposition to
  để chống lại, để phản đối lại
  về, ở
  to be weak in English
  kém về môn tiếng Anh
  a lecture in anatomy
  bài thuyết trình về giải phẫu
  to differ in something
  khác nhau về cái gì
  to change in volume
  thay đổi về khối lượng
  to diminish in size
  thu nhỏ về kích thước
  rich in quality
  phong phú về chất lượng
  to believe in something
  tin tưởng ở cái gì
  the latest thing in electronics
  (thông tục) cái mới nhất về điện tử
  four meters in length
  bốn mét (về) chiều dài
  three meters in width
  bốn mét (về) chiều rộng

  Phó từ

  Vào
  to walk in
  đi vào, bước vào
  to lock somebody in
  giam ai vào
  ở nhà
  is anyone in?
  có ai ở nhà không?
  đến, đến bến, cặp bến
  summer is in
  mùa hạ đã đến
  the train is in
  xe lửa đã đến
  the boat is in
  tàu đã cặp bến
  đang nắm chính quyền
  the Vietnamese Workers' Party is one which is in power
  Đảng Lao động Việt nam là đảng nắm chính quyền
  đang mùa; đang thịnh hành, đang là cái mốt
  pineapples are in
  đang mùa dứa
  nylon stocking are in
  bít tất ny lông đang là cái mốt
  ở trong, ở bên trong
  a coat with the woolly side in
  áo choàng có lượt len lót trong

  Danh từ

  (số nhiều) (chính trị) (the ins) Đảng đang nắm chính quyền
  the ins and the outs
  đảng đang nắm chính quyền và đảng không nắm chính quyền
  đảng viên đảng nắm chính quyền
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nơi vào, chỗ vào; sự đưa vào
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thế lực
  ( (viết tắt) của inch)

  Tính từ

  Trong, nội
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cầm quyền
  the in party
  đảng cầm quyền

  ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ);(tiếng địa phương)thu thập lại, thu vén lại, thu lại; gặt
  to in the hay before it rains
  thu vén cỏ khô trước khi trời mưa
  bao quanh, quây lại

  Cấu trúc từ

  in all
  Xem all
  in fact
  Xem fact
  in itself
  Xem itself
  in so far as
  Xem far
  in that
  bởi vì
  in truth
  thực vậy
  to be not in it
  không nước gì, không ăn thua gì; không phải là một đối thủ đáng gờm
  he has it in him
  hắn có đủ khả năng làm điều đó
  there is not one in a hundred
  trăm phần không có lấy một phần
  to be in for
  mắc vào, lâm vào
  to be in for trouble
  lâm vào cảnh khó chịu phiền muộn
  to be in for it
  gặp chịu khó chuyện, gặp chuyện bực mình (do chính mình gây ra)
  dự thi (một cuộc đua...)
  to be in for an examination
  đi thi
  to be in with somebody
  giận ai, bực mình với ai
  in and out
  ra ra vào vào, đi đi lại lại
  in on it
  (thông tục) biết thừa đi rồi, biết tỏng đi rồi
  in with it!
  để vào!, đem vào!
  the ins and outs
  những chỗ lồi ra lõm vào, những chỗ ngoằn ngoèo (của một nơi nào)
  những chi tiết (của một vấn đề...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trong, ở trong
  in case
  trong trường hợp;
  in fact
  thực vậy, thực ra;
  in the large, in general
  nói chung;
  in order to
  để;
  in particular
  nói riêng, đặc biệt;
  in particularr
  nói riêng, đặc biệt;
  in the small
  cục bộ


  Kỹ thuật chung

  ở trong

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X