• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">ˈdɛvəl</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">ˈdev(ə)l</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 89: Dòng 89:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====nướng=====
  +
  =====nướng=====
  -
  =====rán quá lửa=====
  +
  =====rán quá lửa=====
  =====thịt rán quá lửa=====
  =====thịt rán quá lửa=====
  Dòng 138: Dòng 138:
  =====(inimper.) depart at once. like the devil with great energy. playthe devil with cause severe damage to. printer's devil hist.an errand-boy in a printing office. speak (or talk) of thedevil said when a person appears just after being mentioned.the very devil (predic.) colloq. a great difficulty ornuisance. [OE deofol f. LL diabolus f. Gk diabolos accuser,slanderer f. dia across + ballo to throw]=====
  =====(inimper.) depart at once. like the devil with great energy. playthe devil with cause severe damage to. printer's devil hist.an errand-boy in a printing office. speak (or talk) of thedevil said when a person appears just after being mentioned.the very devil (predic.) colloq. a great difficulty ornuisance. [OE deofol f. LL diabolus f. Gk diabolos accuser,slanderer f. dia across + ballo to throw]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  01:23, ngày 8 tháng 12 năm 2008

  /ˈdev(ə)l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ma, quỷ
  devil take it!
  ma bắt nó đi
  Điều quái gỡ, điều ghê gớm, điều khủng khiếp
  what the devil are you doing?
  cậu làm cái quái gì đấy?
  to work like the devil
  làm việc hăng quá
  Wolf devil
  Ma sói
  It's the devil of a way
  Đường xa kinh khủng
  Sự giận dữ, sự tức giận
  to raise the devil in someone
  làm cho ai tức điên lên, làm cho ai nổi tam bành
  Người hung ác, người nanh ác, người ác độc
  Người quỷ quyệt, người xảo quyệt
  Người khốn khổ; người bất hạnh, người vô phúc
  Thư ký riêng (của luật sư, của nhà văn); người học việc (ở xưởng in)
  Thịt nướng tẩm nhiều tiêu ớt
  Lò than, lò nung
  Máy xé (vải vụn, giẻ rách)

  Nội động từ

  Làm thư ký riêng (cho một luật sư); viết văn thuê (cho nhà văn)

  Ngoại động từ

  Nướng (thịt...) sau khi tẩm tiêu ớt

  Cấu trúc từ

  a devil of a boy
  thằng quỷ ranh (hoặc tỏ ý chê là khó ưa, khó chịu, hoặc tỏ ý khen ai là đáng chú ý, vui tính...)
  the devil among the tailors
  sự cãi lộn; sự lộn xộn; sự ồn ào
  the devil and all
  tất cả cái gì xấu
  the devil's own luck
  vận may hiếm thấy
  to have the devil of a job doing sth
  thấy việc gì rất khó làm
  the devil take the hindmost
  khôn sống mống chết
  to give the devil his due
  đối xử công bằng ngay cả với kẻ không xứng đáng; đối xử công bằng ngay cả với kẻ mình không ưa
  to go to the devil
  phá sản, lụn bại
  to go the devil!
  cút đi!
  someone (something) is the devil
  người (điều) phiền toái
  to play the devil with, to raise the devil
  Xem raise
  to talk of the devil and he will appear
  vừa nói đến ai thì người đó đã đến ngay
  the devil looks after his own
  mèo mù vớ cá rán, chó ngáp phải ruồi
  the devil makes work for idle hands
  nhàn cư vi bất thiện
  Devil's advocate
  Người kịch liệt phản đối
  needs must when the devil drives
  túng phải tính
  There'll be the devil to pay
  Sắp có chuyện gay cấn
  the world, the flesh and the devil
  mọi thứ phàm tục trên cõi đời

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nướng
  rán quá lửa
  thịt rán quá lửa
  Tham khảo
  • devil : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Satan, Lucifer, Mephistopheles, Beelzebub, Asmodeus,Abaddon, Apollyon, Belial, Lord of the Flies, prince ofdarkness, spirit of evil, evil spirit, cacodemon or cacodaemon,evil one, wicked one, archfiend, Fiend, deuce, Scots Clootie;Colloq Old Harry, (Old) Nick, US (Old) Scratch: In medievaltimes the devil was given horns, a tail, and cloven hooves. 2brute, fiend, demon, beast, ogre, monster, rogue, scoundrel,rake, knave, rakehell, villain, ghoul, hell-hound, vampire,barbarian; witch, hell-cat, shrew, termagant, vixen, virago,ogress, harpy, hag, Xanthippe or Xantippe, crone: If you hit meagain Ill phone the police, you devil!
  Fellow, person, chap,wretch, bloke, guy, beggar, unfortunate, Colloq bugger, Britsod: The poor devil lost an arm at Gallipoli.
  Imp, scamp,rascal, fox, slyboots, sly dog, rapscallion, confidence man,trickster, Colloq operator, smoothie, smooth or slick operator,con man, con artist: The little devil has stolen our hearts.The devil wormed his way into our confidence and then made offwith our money. 5 like the devil. exceedingly, extremely,excessively, violently, speedily, confoundedly, deucedly: Thecar was going like the devil when it hit the tree. She foughtlike the devil to protect the house. 6 - the devil. in heavensname, the dickens, in the world, on Gods green earth, in hell:What the devil do you think you are doing? Who the devil is she?Where the devil have you put my trousers?

  Oxford

  N. & v.
  N.
  (usu. the Devil) (in Christian and Jewishbelief) the supreme spirit of evil; Satan.
  A an evil spirit;a demon; a superhuman malignant being. b a personified evilforce or attribute.
  A a wicked or cruel person. b amischievously energetic, clever, or self-willed person.
  Colloq. a person, a fellow (lucky devil).
  Fighting spirit,mischievousness (the devil is in him tonight).
  Colloq.something difficult or awkward (this door is a devil to open).7 (the devil or the Devil) colloq. used as an exclamation ofsurprise or annoyance (who the devil are you?).
  A literaryhack exploited by an employer.
  Brit. a junior legal counsel.10 = Tasmanian devil.
  Applied to various instruments andmachines, esp. when used for destructive work.
  S.Afr. = dustdevil.
  V. (devilled, devilling; US deviled, deviling) 1 tr.cook (food) with hot seasoning.
  Intr. act as a devil for anauthor or barrister.
  Tr. US harass, worry.
  (inimper.) depart at once. like the devil with great energy. playthe devil with cause severe damage to. printer's devil hist.an errand-boy in a printing office. speak (or talk) of thedevil said when a person appears just after being mentioned.the very devil (predic.) colloq. a great difficulty ornuisance. [OE deofol f. LL diabolus f. Gk diabolos accuser,slanderer f. dia across + ballo to throw]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X