• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (14:00, ngày 22 tháng 3 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">peis</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">peis</font>'''/=====
  - 
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  Hiện nay

  /peis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bước chân, bước
  Bước đi; nhịp đi; tốc độ đi, tốc độ chạy
  to go at a foat's (walking) pace
  đi từng bước
  to go at a quick pace
  đi rảo bước, đi nhanh
  Nước đi (của ngựa); cách đi
  Nước kiệu (ngựa)
  Nhịp độ tiến triển, tốc độ tiến triển
  set the pace
  dẫn đầu
  to go the pace
  đi nhanh
  Ăn chơi, phóng đãng
  to hold (keep) pace with
  theo kịp, sánh kịp
  to mend one's pace
  như mend
  to put someone through his paces
  thử tài ai, thử sức ai
  Cho ai thi thố tài năng
  to set the pace
  dẫn tốc độ; chỉ đạo tốc độ (trong chạy đua)
  Nêu gương cho (ai) theo
  Tiên tiến nhất, thành công vượt bực

  Nội động từ

  Đi từng bước, bước từng bước
  to pace up and down
  đi bách bộ, đi đi lại lại
  Chạy nước kiệu (ngựa)

  Ngoại động từ

  Bước từng bước qua, đi đi lại lại; đo bằng bước chân
  to pace the room
  đi đi lại lại trong phòng; đo gian phòng bằng bước chân
  Dẫn tốc độ; chỉ đạo tốc độ (trong chạy đua)

  Giới từ

  Xin lỗi, xin mạn phép
  pace Smith
  xin lỗi ông Xmít; xin mạn phép ông Xmít

  hình thái từ


  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bước chân
  đo bằng thước

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bước
  pace voltage
  điện áp bước
  định thời
  nhịp điệu
  nhịp độ
  bậc thang
  tiến độ
  tốc độ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  sit , stay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X