• (đổi hướng từ Enveloped)
  /in'veləp/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bao, bọc, phủ
  (quân sự) tiến hành bao vây

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hình bao bọc

  Kỹ thuật chung

  bao phủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X