• /dis´inti¸greitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy nghiền

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  máy nghiền (vụn)

  Kỹ thuật chung

  máy nghiền

  Giải thích EN: Any of various devices used for the gradual breakup of substances, such as ore or coal, into fine powder; one type consists of two steel cages that move in opposite directions, and another type consists of a rotor with closely spaced hammers running inside a screen enclosure. Giải thích VN: Rất nhiều các công cụ được dùng cho việc phã vỡ từ từ của các vật chất như quặng, than thành bột mịn; một loại bao gồm hai lồng thép chuyển động theo hướng đối xứng, và một loại khác gồm có rôtơ có gắn búa xát nhau chạy bên trong cửa.

  disintegrator rolls
  máy nghiền phá
  screen disintegrator
  máy nghiền (kiểu) sàng
  waste disintegrator
  máy nghiền chất thải
  máy xay

  Địa chất

  máy nghiền, máy đập vụn, máy tán, máy xay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X