• (đổi hướng từ Cages)
  /keidӡ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái Lồng, cái chuồng, cái cũi
  Trại giam tù binh; nhà giam, nhà lao
  Buồng (thang máy)
  Bộ khung, bộ sườn (nhà...)

  Ngoại động từ

  Nhốt vào lồng, nhốt vào cũi
  Giam giữ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  buồng (thang máy)
  vòng cách (ổ trục)
  vòng cánh (ổ lăn)

  Kỹ thuật chung

  bệ máy
  buồng
  cage box
  buồng khai thác
  elevator cage
  buồng thang máy
  lift-cage
  buồng thang máy
  operator's cage
  buồng máy
  operator's cage
  buồng lái
  buồng thang máy
  kho
  khung
  building cage
  khung nhà
  cage (ofreinforcement)
  khung cốt thép
  cage construction
  kết cấu khung
  cage reinforcement
  cốt thép khung
  composite reinforcing cage
  khung cốt thép tổ hợp
  load bearing reinforcing cage
  khung cốt thép chịu lực
  needle cage
  khung hình kim
  reinforcement cage
  khung cốt thép
  reinforcing bar cage
  khung cốt thép thanh
  reinforcing cage
  khung cốt dây
  reinforcing cage
  khung cốt thép
  reinforcing cage supporting framework
  khung cốt thép chống
  reinforcing cage supporting framework
  khung cốt thép mố trụ
  reinforcing cage supporting framework
  khung cốt thép trụ
  rigid reinforcing cage
  khung cốt thép cứng
  solid reinforcing cage
  khung toàn cốt thép
  spiral reinforcing cage
  khung cốt thép vòng xoắn
  tied-up reinforcing cage
  hệ khung cốt thép buộc
  khuôn
  lồng
  bearing cage
  lồng ổ trục
  cage (ofreinforcement)
  lồng cốt thép
  cage antenna
  ăng ten lồng
  cage armature
  phần ứng lồng
  cage hoist
  máy nâng kiểu lồng
  cage motor
  động cơ lồng sóc
  cage motor, rotor, winding
  cuộn dây kiểu lồng
  cage rotor
  rôto lồng sóc
  cage shaft
  lồng thang giếng
  cage stiffener bars
  thanh làm cứng lồng
  cage synchronous motor
  động cơ đồng bộ lồng sóc
  cage winding
  dây cuốn lồng sóc
  double cage motor
  động cơ lồng sóc kép
  double-cage winding
  cuộn dây lồng kép
  double-squirrel cage motor
  động cơ lồng sóc kép
  drawing cage
  lồng kéo
  elevator cage
  lồng thang máy
  Faraday cage
  lồng Faraday
  four-wire cage
  hồi tiếp lồng bốn dây
  helical cage
  lồng cốt thép xoắn ốc
  ladder cage
  lồng thang
  machine cage
  lồng máy
  pinion cage
  lồng bánh vệ tinh
  planet pinion cage
  lồng trục chính hành tinh (máy bay lên thẳng)
  reinforcement cage
  lồng cốt thép
  reinforcing cage
  lồng cốt thép
  reinforcing steel cage
  lồng cốt thép
  roller cage
  lồng giữ bi đũa
  sand cage
  lồng cát
  screen cage
  lồng lưới (thiết bị gia công chất dẻo)
  self-dumping cage
  lồng dỡ tải tự động
  shaft cage
  lồng khai thác
  spring cage press
  máy ép lồng lò xo
  squirrel cage
  lồng sóc
  squirrel cage motor
  động cơ lồng sóc
  squirrel cage motor
  mô tơ kiểu lồng sóc
  squirrel cage rotor
  rôto kiểu lồng sóc
  squirrel cage rotor
  rôto lồng sóc
  squirrel-cage armature
  phần ứng kiểu lồng sóc
  squirrel-cage balancing machine
  máy cân bằng có lồng sóc
  squirrel-cage winding
  cuộn dây lồng sóc
  three-phase squirrel cage motor
  động cơ ba pha lồng sóc
  lồng sóng
  lồng thanh điện
  lớp bọc
  gàu
  giá đỡ
  vỏ bọc
  vỏ hộp

  Kinh tế

  buồng
  retained cage
  buồng chứa (con thịt để kiểm tra thú y)
  đàn
  phòng quỹ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  free , let go , let out , release

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X