• (đổi hướng từ Flaws)
  /flɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cơn gió mạnh
  Cơn bão ngắn
  Vết nứt, chỗ rạn (thuỷ tinh, đồ sứ); vết (đá quý, kim loại...), khe hở (gỗ), khiếm khuyết
  Chỗ hỏng (hàng hoá...)
  Vết nhơ, thói xấu
  a flaw in someone's reputation
  vết nhơ trong thanh danh của ai
  Thiếu sót, sai lầm
  a flaw in a document
  một thiếu sót (sai lầm) trong tài liệu
  a flaw in someone's reasoning
  một sai lầm trong lập luận của ai
  (pháp lý) sự thiếu sót về thủ tục

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vết, vết nứt, khe nứt, vết rạn, khuyết tật, hư hỏng, nứt

  Cơ - Điện tử

  Vết nứt, khe nứt, lỗi, khuyết tật

  Dệt may

  vết đứt

  Toán & tin

  khiếm khuyết

  Điện lạnh

  chỗ mẻ
  chỗ sứt

  Kỹ thuật chung

  kẽ nứt
  khe hở
  khe nứt
  khuyết tật
  flaw detection
  phép dò khuyết tật
  flaw of material
  khuyết tật của vật liệu
  flaw of wood
  khuyết tật của gỗ
  materials flaw
  khuyết tật của vật liệu
  radioscopic flaw detection
  dò khuyết tật bằng tia X
  sonic flaw detection
  sự tìm khuyết tật bằng âm// cách sử dụng âm đểm dò vết rạn
  surface flaw
  khuyết tật bề mặt
  ultrasonic flaw detection
  dò khuyết tật bằng siêu âm
  ultrasonic flaw detector
  máy dò khuyết tật (bằng) siêu âm
  ultrasonic rail flaw detection
  dò khuyết tật ray bằng siêu âm
  lỗ hổng
  lỗi
  sự đứt đoạn
  sai hỏng
  thiếu sót
  vết nứt
  vết rạn
  vết rạn đúc

  Kinh tế

  chỗ hỏng
  vết nứt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X