• (đổi hướng từ Grumbles)
  /grʌmbl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự càu nhàu, sự cằn nhằn; tiếng càu nhàu
  he is full of grumbles
  hắn lúc nào cũng càu nhàu
  Sự lầm bầm; tiếng lầm bầm

  Động từ

  Càu nhàu, cằn nhằn
  to grumble at (over, about) something
  càu nhàu về cái gì
  Gầm lên (sấm)
  thunder grumbling in the distance
  sấm rền ở đằng xa

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X