• (đổi hướng từ Plying)
  /plai/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lớp (gỗ), độ dày (vải)
  three-ply wood
  gỗ ba lớp
  Sợi tao (len, thừng...)
  three-four-ply knitting wool
  len đan ba/bốn tao
  (nghĩa bóng) khuynh hướng, nếp, thói quen
  to take a ply
  tạo được cái nếp; tạo được một thói quen; nảy ra cái khuynh hướng

  Ngoại động từ ( plied)

  Ra sức vận dụng, ra sức làm, làm miệt mài, làm chăm chỉ
  to ply an our
  ra sức chèo
  to ply the hammer
  ra sức quai búa
  to ply the needle
  miệt mài kim chỉ vá may
  to ply one's task
  miệt mài với công việc
  Công kích dồn dập; hỏi dồn dập
  to ply someone with questions
  hỏi ai dồn dập
  to ply someone with arguments
  lấy lý lẽ mà công kích ai dồn dập
  Tiếp tế liên tục, tiếp mãi
  to ply someone with food
  tiếp mãi đồ ăn cho ai

  Nội động từ

  ( + between) chạy tuyến (tàu, xe khách)
  ships plying between Haiphong and Odessa
  những tàu chạy tuyến Hải phòng Ô-đe-xa
  ( + at) đón khách tại (nơi nào) (người chèo đò, người đánh xe ngựa thuê, người khuân vác...)
  (hàng hải) chạy vút (thuyền buồm)
  ply one's trade
  làm một công việc (khéo tay)
  ply for hire
  đợi một chỗ, chạy loanh quanh để đón khách (người lái taxi, người chèo thuyền..)

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  lớp (lốp)
  sợi bố
  tạo sợi hố

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  cho đi qua

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bó (sợi)
  độ dày (của một bộ phận liên kết bằng bulông)
  sợi cáp

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chỉ
  nếp gấp (vành bánh)
  màng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  be lazy , idle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X