• (đổi hướng từ Remained)
  /riˈmein/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Còn lại
  much remains to be done
  còn nhiều việc phải làm
  Vẫn, hoàn cảnh như cũ
  his ideas remain unchanged
  tư tưởng của ông ta vẫn không hề thay đổi
  I remain yours sincerely
  tôi luôn luôn vẫn là người bạn chân thành của anh (lời nói (thường) có ở cuối một thư)
  Còn để
  Ở lại chỗ cũ, ở lại; giữ nguyên (vị trí, tình trạng)

  Hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X