• (đổi hướng từ Tightens)


  /'taitn/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Chặt, căng, khít lại
  it needs tightening up a little
  cần phải chặt hơn một tí
  Trở nên chặt chẽ hơn
  Căng ra, căng thẳng ra
  the cable tightens under the heavy load
  sợi dây cáp căng ra vì có vật nặng
  Mím chặt (môi)

  Ngoại động từ

  Thắt chặt, siết chặt
  to tighten the knot
  thắt cái nút
  to tighten a screw
  siết chặt đinh ốc
  (nghĩa bóng) thắt chặt, siết chặt; làm cho chặt chẽ hơn
  to tighten the bonds of solidarity
  thắt chặt tình đoàn kết
  Kéo căng
  to tighten the rope
  kéo căng cái dây
  Giữ chặt
  tighten him!
  hãy giữ chặt lấy nó!

  Cấu trúc từ

  tighten one's belt
  thắt lưng buộc bụng; nhịn ăn nhịn mặc
  tighten up (on something)
  trở nên thận trọng, cảnh giác, nghiêm ngặt hơn

  Hình Thái Từ

  Toán & tin

  nện chặt, kéo căng

  Xây dựng

  nện chặt

  Kỹ thuật chung

  căng
  tighten a belt
  kéo căng dây đai
  cố định
  kéo căng
  tighten a belt
  kéo căng dây đai
  kéo ra
  kẹp chặt
  nêm chặt
  làm kín
  giữ chặt
  siết
  tighten a screw
  siết chặt bu lông
  tighten a screw
  siết đinh vít
  siết chặt
  tighten a screw
  siết chặt bu lông

  Kinh tế

  bịt kín
  độn chặt
  nện chặt

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  free , let go , loose , loosen , relax , release

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X