• (đổi hướng từ Wiles)
  /wail/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mưu mẹo, mưu chước
  the wiles of the devil
  mưu ma chước quỷ

  Ngoại động từ

  Lừa, dụ, dụ dỗ
  to wile into
  dụ vào
  to wile away the time
  giết thì giờ

  Hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X