• Thông dụng

  Make one's contribution, do one's bit, do one's share.

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  contribute

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  contribution
  hạng đóng góp
  class of contribution
  mức dự trữ đóng góp lợi nhuận
  Profit Contribution Margin (PCM)
  sự đóng góp bằng tiền mặt
  contribution in kind
  đóng góp bảo hiểm
  insurance contribution

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  contribute
  contribution
  phần đóng góp bằng tiền mặt
  cash contribution
  phần đóng góp hàng năm
  annual contribution
  phần đóng góp thất nghiệp
  unemployment contribution
  phần đóng góp vào tổn thất chung (trong tai nạn đường biển)
  contribution to general average
  phương pháp đóng góp để lập giá (trong kế toán)
  contribution approach to pricing
  sự định suất đóng góp
  contribution pricing
  thời gian "nghỉ đóng góp"
  contribution "holidays"
  tự nguyện đóng góp
  voluntary contribution
  đạo luật đóng góp Bảo hiểm Liên bang
  Federal Insurance Contribution Act
  điều khoản không đóng góp
  non contribution clause
  đóng góp bằng công sức
  contribution in service
  đóng góp bằng hiện vật
  contribution in kind
  contributory
  quỹ hưu bổng đóng góp tiền lương
  contributory pension fund

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X