• Thông dụng

  Danh từ

  Alias, code name
  dùng danh để hoạt động trong vùng địch
  to use an alias when active in the enemy area, to be active in the enemy area under an alias
  đặt danh cho đơn vị
  to give a code name to an army unit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X