• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  baseboard

  Giải thích VN: Tấm trang trí quanh chân một bức tường trong nhà hoặc tấm phủ các điểm nối giữa tường [[sàn. ]]

  Giải thích EN: A sometimes ornamented board forming the base of an interior wall and designed to cover the joint between the wall and floor.

  bộ sưởi gờ chân tường
  baseboard heater
  gờ chân tường khe
  slotted baseboard
  gờ chân tường thấp
  low baseboard

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  base
  base board
  base shoe

  Giải thích VN: Một gân trang trí hẹp, thường bằng một phần đường tròn, được buộc dọc theo đường nối giữa tấm đế tường sàn. Tại các điểm nối góc, một miếng bịt đế dạng hình nêm thể được sử [[dụng. ]]

  Giải thích EN: A narrow strip of molding, often a quarter round, that is applied along the joint between a baseboard and the floor. At corner joints, a wedge-shaped piece of base shoe (base-shoe corner)may be used.

  capping
  cornice of pedestal
  high baseboard
  mopboard
  plinth

  Giải thích VN: Phần đế nhô ra của một bức tường bên [[ngoài. ]]

  Giải thích EN: The projecting base of an exterior wall.

  plinth of a wall
  skirting
  gạch ốp gờ chân tường
  skirting tile
  nút ghép gỗ (chân tường)
  skirting plugs
  ống (dây điện) gờ chân tường
  skirting duct
  skirting board
  washboard

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X