• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  ball test

  Giải thích VN: 1.một thí nghiệm kiểm tra sự liên kết của khối bêtông bằng cách đo độ thấm của một vật khi thả rơi vào bêtông 2.một quá trình lăn quả bóng kích thước đặc biệt qua một cống thoát nước đếac định xem cống thoát nước còn hoạt động hay đã bị [[tắc. ]]

  Giải thích EN: 1. a test to determine the consistency of concrete by measuring the penetration of a weight dropped into it.a test to determine the consistency of concrete by measuring the penetration of a weight dropped into it.2. the process of rolling a specifically sized ball through a drain to determine whether the drain is circular and unobstructed.the process of rolling a specifically sized ball through a drain to determine whether the drain is circular and unobstructed.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X