• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  keying
  shimming
  wedging

  Giải thích VN: 1. sự loại bỏ một khối đá bằng cách đưa một cái nêm vào trong vết nứt dọc tạo ra bởi một hàng lỗ khoan 2. sự sử dụng một nêm võng gần đáy của một lỗ khoan hình thoi sâu để giữ hướng hoặc lấy mẫu. 3. sự chặt bỏ các miếng hình nêm bên trong một thùng chứa. 4. vật được dùng để siết lớp vải bọc [[trụ. ]]

  Giải thích EN: 1. the removal of a block of stone by driving a wedge into a longitudinal crack created by a row of drill holes.the removal of a block of stone by driving a wedge into a longitudinal crack created by a row of drill holes.2. the use of a deflecting wedge near the bottom of a deep diamond-bore hole to either restore direction or obtain samples.the use of a deflecting wedge near the bottom of a deep diamond-bore hole to either restore direction or obtain samples.3. the logging of multiple wedge-shaped pieces of core inside a core barrel.the logging of multiple wedge-shaped pieces of core inside a core barrel.4. the material used to tighten a shaft lining.the material used to tighten a shaft lining.

  wedging up
  wedging-in

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X