• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa đổi)
  Hiện nay (13:48, ngày 12 tháng 9 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/''' bai'poulə'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">bai'poulə</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  Hiện nay

  /bai'poulə/

  Thông dụng

  Tính từ

  (điện học) hai cực, lưỡng cực

  Hóa học & vật liệu

  có hai cực

  Toán & tin

  song cực

  Điện lạnh

  hai hạt mang

  Kỹ thuật chung

  lưỡng cực
  Bipolar 3 Zero Substitution (B3ZS)
  lưỡng cực với việc thay thế 3 bit 0
  Bipolar 8 Zero Substitution (B8ZS)
  lưỡng cực với việc thay thế 8 bit 0
  bipolar amplifier
  bộ khuếch đại lưỡng cực
  bipolar circuit
  mạch lưỡng cực
  bipolar CMOS
  MOS lưỡng cực
  bipolar code
  mã lưỡng cực
  bipolar coding
  mã hóa lưỡng cực
  Bipolar Complementary Metal Oxide Semiconductor (BICMOS)
  Chất bán dẫn bù Oxits lưỡng cực
  bipolar coordinates
  tọa độ lưỡng cực
  bipolar diode
  đi-ốt lưỡng cực
  bipolar dynamo
  di-na-mo lưỡng cực
  bipolar dynamo
  đynamô lưỡng cực
  bipolar electrode
  điện cực lưỡng cực
  Bipolar Field Effect Transistor (BIFET)
  tranzito Trường lưỡng cực
  bipolar format
  dạng lưỡng cực
  bipolar integrated circuit
  mạch tích hợp lưỡng cực
  bipolar integrated technology
  công nghệ tích hợp lưỡng cực
  Bipolar Inversion Channel Field Effect Transistor (BICNET)
  tranzito Trường đảo mạng lưỡng cực
  bipolar lead
  sóng điện tâm lưỡng cực
  bipolar line
  đường dây lưỡng cực
  bipolar logic
  mạch logic lưỡng cực
  bipolar machine
  máy điện lượng cực
  bipolar machine
  máy lưỡng cực
  bipolar memory
  bộ nhớ lưỡng cực
  BIpolar Metal Oxide Semiconductor (BIMOS)
  Chất bán dẫn ôxit kim loại lưỡng cực
  Bipolar Non-Return to Zero (BPNZ)
  không quay về không lưỡng cực
  bipolar power supply
  bộ nguồn lưỡng cực
  bipolar power transistor
  tranzito công suất lưỡng cực
  Bipolar Return to Zero (BRZ)
  quay về 0 lưỡng cực
  bipolar signal
  tín hiệu lưỡng cực
  bipolar staining
  nhuộm lưỡng cực
  bipolar technology
  công nghệ lưỡng cực
  bipolar transistor
  tranzito lưỡng cực
  bipolar transmission
  sự truyền lưỡng cực
  bipolar transmission
  truyền lưỡng cực
  Bipolar Violation (BPV)
  sự vi phạm lưỡng cực
  bipolar winding
  cuộn dây lưỡng cực
  Bipolar with 6 Zero Substitution (B6ZS)
  lưỡng cực với việc thay thế 6 bit 0
  discrete bipolar transistor
  tranzito lưỡng cực rời rạc
  dynamo, bipolar
  đi-na-mô lưỡng cực
  Hetero-junction Bipolar Transistor (HBT)
  tranzito lưỡng cực có tiếp giáp không đồng nhất
  High Density Bipolar (code) (HDB)
  mã lưỡng cực mật độ cao
  high density bipolar code of order 3
  mã lưỡng cực bậc ba mật độ cao
  high density bipolar code-HDB
  mã lưỡng cực (có) mật độ cao
  high density bipolar coding
  mã hóa lưỡng cực mật độ cao
  High Density Bipolar of order 2 (HDB2)
  lưỡng cực mật độ cao bậc 2
  High Density Bipolar of order 3 (HDB3)
  lưỡng cực mật độ cao bậc 3
  high-power bipolar transistor
  tranzito lưỡng cực công suất cao
  Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
  tranzito lưỡng cực có cổng cách điện
  integrated bipolar transistor
  tranzito lưỡng cực tích hợp
  integrated gate bipolar transistor (IGBT)
  tranzito lưỡng cực cổng tích hợp
  merge bipolar technology
  công nghệ lưỡng cực kết hợp
  planar bipolar transistor
  tranzito lưỡng cực plana
  Schottky bipolar-intergraded circuit
  IC lưỡng cực Schottky
  silicon bipolar integrated circuit
  tranzito lưỡng cực silic
  vertical bipolar transistor
  tranzito lưỡng cực dọc
  hai cực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X