• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 2: Dòng 2:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Cách viết khác [[hierarchic]]
  Cách viết khác [[hierarchic]]
  -
  =====Như hierarchic=====
  +
  =====Như [[hierarchic]]=====
   +
   
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===

  01:44, ngày 26 tháng 1 năm 2010

  /¸haiə´ra:kikəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác hierarchic

  Như hierarchic

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  có tôn ti
  phân cấp
  Data Facility Hierarchical Storage Manager (DFHSM)
  phần tử quản lý bộ nhớ phân cấp thiết bị dữ liệu
  general hierarchical model
  mô hình phân cấp tổng quát
  hierarchical access method
  phương pháp truy nhập phân cấp
  Hierarchical Applications Data Structure (HADS)
  cấu trúc dữ liệu các ứng dụng phân cấp
  Hierarchical Cell Structures (HCS)
  các cấu trúc tế bào phân cấp
  hierarchical classification system
  hệ thống phân loại phân cấp
  hierarchical communication system
  hệ truyền thông phân cấp
  hierarchical computer network
  mạng máy tính phân cấp
  hierarchical computer network
  mạng máy vi tính phân cấp
  hierarchical constraint set
  tập ràng buộc phân cấp
  hierarchical data base
  cơ sở dữ liệu phân cấp
  Hierarchical Data Format (HDF)
  khuôn dạng dữ liệu phân cấp
  hierarchical directory
  thư mục phân cấp
  hierarchical display
  hiển thị phân cấp
  hierarchical file model
  kiểu tệp tin phân cấp
  hierarchical file model
  mô hình tệp tin phân cấp
  Hierarchical File Storage/System (HFS)
  Bộ nhớ/Hệ thống tệp phân cấp
  hierarchical model
  mô hình phân cấp
  hierarchical notation
  ký hiệu phân cấp
  Hierarchical Operational Binding (HOB)
  sự kết nối vận hành phân cấp
  hierarchical programming
  lập trình phân cấp
  hierarchical relation
  quan hệ phân cấp
  Hierarchical Storage Controller (HSC)
  bộ điều khiển nhớ phân cấp
  Hierarchical Storage Management (HSM)
  quản lý nhớ phân cấp
  hierarchical system
  hệ phân cấp
  hierarchical tree structure
  cấu trúc cây phân cấp
  Non Hierarchical Routing (NHR)
  định tuyến không phân cấp
  Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces ITU Recommendations (G.703/G.704)
  Các khuyến nghị G.703/G704 của ITU về các đặc trưng vật lý/điện của các giao diện số phân cấp
  Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System (PHIGS)
  hệ thống đồ họa tương tác phân cấp của nhà lập trình
  Relevant Hierarchical Operational Binding (RHOB)
  kết ghép hoạt động phân cấp thích đáng
  phân tầng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X