• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:26, ngày 3 tháng 12 năm 2012) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 28: Dòng 28:
  ::(tục ngữ) nói ít đỡ hớ
  ::(tục ngữ) nói ít đỡ hớ
  =====[[to]] [[say]] [[the]] [[least]] [[of]] [[it]]=====
  =====[[to]] [[say]] [[the]] [[least]] [[of]] [[it]]=====
  -
  ::nói giảm nhẹ, nói giảm đên mức tối thiểu đi
  +
  ::nói giảm nhẹ, nói giảm đến mức tối thiểu đi
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  Hiện nay

  /li:st/

  Thông dụng

  Tính từ, cấp .so sánh cao nhất của .little

  Tối thiểu, nhỏ nhất, ít nhất, kém nhất
  there is not the least wind today
  hôm nay không có một tí gió nào
  least common multiple
  (toán học) bội số chung bé nhất

  Phó từ

  Ít nhất, chí ít
  at least
  ít ra, ít nhất, chí ít
  to join the army, you have to be at least eighteen years old
  muốn gia nhập quân đội, ít nhất anh cũng phải được mười tám tuổi

  Cấu trúc từ

  least of all
  kém hơn hết, kém hơn cả, chẳng tí nào
  not in the least
  không một chút nào, không một tí nào
  last but not least
  Xem last
  not least
  nhất là, đặc biệt là
  the least said the better
  (tục ngữ) nói ít đỡ hớ
  to say the least of it
  nói giảm nhẹ, nói giảm đến mức tối thiểu đi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bé nhất // nhỏ hơn cả, ở mức bé nhất

  Xây dựng

  ít nhất

  Kỹ thuật chung

  bé nhất

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  most

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X