• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (18:59, ngày 10 tháng 2 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (,)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
   
  +
  =====/'''<font color="red">'pæsiv</font>'''/=====
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">'pæsiv</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===

  Hiện nay

  /'pæsiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bị động, thụ động
  to remain passive
  ở trong thế bị động
  Tiêu cực, thờ ơ
  passive resistance
  sự kháng cự tiêu cực
  (ngữ pháp) thuộc thể bị động, dạng bị động
  passive voice
  thể bị động (ngữ pháp)
  Không phải trả lãi (nợ)
  passive debt
  nợ không phải trả lãi

  Danh từ

  (ngữ pháp) dạng bị động, thể bị động (như) passive voice

  Toán & tin

  không có phần trăm

  Nguồn khác

  Y học

  thụ động, bị động

  Điện lạnh

  không nguồn
  passive circuit
  mạch không nguồn

  Điện

  tính thụ động

  Giải thích VN: Thiết bị thu phát hoặc các mạch lọc không có nguồn điện động hiệu dụng.

  Kỹ thuật chung

  bị động
  coefficient (ofpassive earth pressure)
  hệ số áp lực đất bị động
  coefficient of passive earth pressure
  hệ số áp lực bị động của đất
  passive circuit
  mạch bị động
  passive earth pressure
  áp lực bị động
  passive earth pressure
  áp lực bị động của đất
  passive earth pressure
  áp lực đất bị động
  passive element
  phần tử bị động
  passive hyperemia
  sung huyết bị động
  passive method
  phương pháp bị động
  passive pressure
  áp lực bị động
  passive process
  quá trình bị động
  passive Rankine pressure
  áp lực bị động Rankine
  passive Rankine state
  trạng thái bị động Rankine
  passive Rankine zone
  miền bị động Rankine
  passive resistance
  áp lực đất bị động
  passive soil pressure
  áp lực bị động của đất
  passive sound insulation
  sự cách âm bị động
  passive system
  hệ bị động
  passive vibroinsulation
  sự cách rung bị động
  passive wedge
  cái nêm bị động
  total passive earth pressure
  tổng áp lực đất bị động
  áp lực bị động
  coefficient of passive earth pressure
  hệ số áp lực bị động của đất
  passive earth pressure
  áp lực bị động của đất
  passive Rankine pressure
  áp lực bị động Rankine
  passive soil pressure
  áp lực bị động của đất
  trơ
  vô công
  passive circuit element
  phần tử mạch thụ động (vô công)

  Kinh tế

  tiền (thu nhập hay thua lỗ) thụ động

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X