• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (15:48, ngày 21 tháng 5 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
   
  +
  =====/'''<font color="red">'tə:mineit</font>'''/=====
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">'tə:mineit</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Ngoại động từ===
  ===Ngoại động từ===

  Hiện nay

  /'tə:mineit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Vạch giới hạn, định giới hạn
  Làm xong, kết thúc, hoàn thành, chấm dứt
  to terminate one's work
  hoàn thành công việc
  to terminate a pregnancy
  chấm dứt sự mang thai (bằng cách nạo thai..)

  Nội động từ

  Xong, kết thúc, chấm dứt, kết cục, kết liễu
  the meeting terminated at 9 o'clock
  cuộc mít tinh kết thúc vào hồi 9 giờ
  Tận cùng bằng (chữ, từ...)
  words terminating in s
  những từ tận cùng bằng s

  Tính từ

  Giới hạn
  Cuối cùng, tận cùng

  hình thái từ

  Toán & tin

  kết thúc, chấm dứt

  Kỹ thuật chung

  kết thúc
  terminate and stay resident
  kết thúc và thường trú
  terminate graphics
  đồ họa kết thúc

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X