• (đổi hướng từ Buffered)
  /ˈbʌfər/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) vật đệm, tầng đệm; cái giảm xóc
  (hàng hải) người giúp việc cho viên quản lý neo buồm
  Như old buffer

  Ngoại động từ

  Làm vật đệm cho (cái gì)

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Chất đệm
  Một dung dịch hay chất lỏng mà thành phần hóa học có thể giảm thiểu sự thay đổi độ pH khi cho thêm axít hay bazơ vào.

  Cơ - Điện tử

  Cái giảm chấn, cái giảm rung, cái hoãn xung

  Cơ khí & công trình

  cái chống rung
  cái hoãn xung
  đỡ va
  giảm xung

  Giao thông & vận tải

  bộ giảm va
  bộ giảm xung
  thanh gạt
  thanh giảm va

  Toán & tin

  vùng đệm

  Giải thích VN: Là vùng xác định quanh các đối tượng. Cả vùng đệm có độ rộng cố định và biến thiên đều có thể được tạo ra cho một tập hợp đối tượng trên cơ sở các giá trị thuộc tính của từng đối tượng. Vùng đệm được tạo thành sẽ xác lập các vùng bên trong hoặc bên ngoài mỗi đối tượng. Vùng đệm rất hữu ích đối với phân tích xấp xỉ (chẳng hạn, tìm tất cả các khúc sông, suối trong vòng 300 feet từ một vùng xác định).

  BPDTY (bufferpool directory)
  thư mục vùng đệm
  buffer pool directory
  thư mục vùng đệm
  data buffer
  vùng đệm dữ liệu
  frame buffer
  vùng đệm chính
  frame buffer
  vùng đệm khung
  input/output buffer
  vùng đệm nhập/xuất
  input/output buffer
  vùng đệm ra/vào
  output buffer
  vùng đệm xuất
  PBCB (bufferpool control block)
  khối điều khiển vùng đệm
  peripheral buffer
  vùng đệm ngoại vi
  print buffer
  vùng đệm in
  single buffer mode
  chế độ vùng đệm đơn
  sound buffer
  vùng đệm âm thanh
  stack buffer
  vùng đệm kiểu ngăn xếp
  static buffer allocation
  sự cấp phát vùng đệm tĩnh
  system image buffer
  vùng đệm ảnh hệ thống
  text buffer
  vùng đệm văn bản
  video buffer
  vùng đệm video

  Xây dựng

  bộ hãm (tàu hỏa)
  tầng điện

  Y học

  dung dịch đệm

  Điện

  bộ hoãn xung

  Kỹ thuật chung

  bộ đệm

  Giải thích VN: Một đơn vị của bộ nhớ được giao nhiệm vụ tạm thời lưu giữ các thông tin, đặc biệt là trong trường hợp phải đợi cho các bộ phận có tốc độ chậm đuổi theo kịp.

  bộ giảm chấn
  rubber buffer
  bộ giảm chấn cao su
  bộ giảm xóc
  bộ khuếch đại đệm
  input buffer amplifier
  bộ khuếch đại đệm nhập
  bộ nhớ đệm
  bộ nhớ trung gian

  Giải thích VN: Một đơn vị của bộ nhớ được giao nhiệm vụ tạm thời lưu giữ các thông tin, đặc biệt là trong trường hợp phải đợi cho các bộ phận có tốc độ chậm đuổi theo kịp.

  cái giảm
  hoãn xung
  buffer acting
  tác dụng hoãn xung
  buffer beam
  dầm hoãn xung
  buffer beam
  rầm hoãn xung
  buffer spring
  lò xo hoãn xung
  đệm giảm va
  giảm chấn
  buffer action
  sự giảm chấn
  buffer beam
  thanh giảm chấn (tàu hỏa)
  buffer clip
  vòng kẹp giảm chắn
  buffer contact
  máy tiếp xúc giảm chấn
  buffer level
  độ giảm chấn
  buffer soring
  lò xo giảm chấn
  buffer stop
  cữ chặn giảm chấn
  buffer utilization
  sử dụng giảm chấn
  rubber buffer
  bộ giảm chấn cao su
  ống nhún
  tấm đệm
  tầng đệm

  Kinh tế

  chất đệm
  dung dịch đệm

  Địa chất

  tang đệm, cái hoãn xung, cái giảm xóc, đống đá bị phá vỡ do nổ mìn để lại ở gương để cải thiện sự phân vụn và hạn chế đất đá văng khi nổ mìn tiếp theo

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X