• (đổi hướng từ Executing)
  /'eksikju:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thực hiện, thi hành, thừa hành, chấp hành
  Thể hiện; biểu diễn (bản nhạc...)
  (pháp lý) làm thủ tục để cho có giá trị (hiệp ước, giao kèo...) (bằng cách ký vào, đóng dấu vào...)
  Hành hình, xử tử

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chạy

  Giải thích VN: Thực hiện các chỉ lệnh trong một thuật toán hoặc một chương trình.

  execute mode
  chế độ chạy
  execute statement
  lệnh chạy
  re-execute (vs)
  chạy lại
  chạy (chương trình)

  Xây dựng

  thực hành
  thực thi

  Kỹ thuật chung

  thực hiện

  Giải thích VN: Thực hiện các chỉ lệnh trong một thuật toán hoặc một chương trình.

  execute cycle
  chu trình thực hiện
  execute mode
  chế độ thực hiện
  execute permission
  sư cho phép thực hiện
  execute phase
  pha thực hiện
  execute signal
  tín hiệu thực hiện
  execute statement
  câu lệnh thực hiện
  execute time
  thời gian thực hiện
  fetch execute cycle
  chu trình nạp-thực hiện
  re-execute (vs)
  thực hiện lại

  Kinh tế

  thực hiện
  execute a contract
  thực hiện hợp đồng
  execute a contract (to...)
  thực hiện hợp đồng
  execute a plan
  thực hiện một kế hoạch
  execute a plan (to...)
  thực hiện một kế hoạch
  execute an order (to...)
  nhận thực hiện một đơn đặt hàng
  execute one's promise (to...)
  thực hiện lời hứa
  execute one's promises
  thực hiện lời hứa
  thực thi (một hợp đồng, một kế hoạch)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X