• (đổi hướng từ Lambasted)
  /læm´beist/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (tiếng địa phương) đánh quật, vật
  (nghĩa bóng) Khiển trách, quở trách

  Hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X