• (đổi hướng từ Occurrences)
  /ə'kʌrəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kiện, sự cố, chuyện xảy ra
  an everyday occurrence
  chuyện xảy ra hằng ngày
  Sự xảy ra; sự nẩy ra, sự loé lên (ý nghĩ, ý muốn)
  an occurrence idea
  một ý nghĩ vừa loé lên
  to be of frequent/common/rare occurrence
  thường, hiếm xảy ra (hoặc diễn ra)
  riots are of frequent occurrence in this province
  những vụ náo loạn thường xảy ra ở tỉnh này

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lần xuất hiện
  số lần gặp

  Điện lạnh

  độ phổ cập

  Kỹ thuật chung

  cơ hội
  hiện trường
  mỏ vật liệu
  sự biểu hiện
  occurrence of minerals
  sự biểu hiện khoáng vật
  occurrence of oil deposit
  sự biểu hiện mỏ dầu
  oil occurrence
  sự biểu hiện dầu
  sự cố
  sự thâm nhập
  bound occurrence
  sự thâm nhập bắt buộc
  explicit occurrence
  sự thâm nhập bắt hiện
  explicit occurrence
  sự thâm nhập hiện
  free occurrence
  sự thâm nhập tự do
  sự xảy ra
  sự xuất hiện
  occurrence of natural gas
  sự xuất hiện khí thiên nhiên
  random occurrence
  sự xuất hiện ngẫu nhiên
  segment occurrence
  sự xuất hiện đoạn
  Skip Occurrence (Taskmenu)
  bỏ qua sự xuất hiện
  trường hợp

  Kinh tế

  sự diễn ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X