• (đổi hướng từ Operators)
  /´ɔpə¸reitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người thợ máy; người điều khiển máy móc
  Người trực tổng đài điện thoại
  (y học) người mổ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người buôn bán chứng khoán
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người có tài xoay xở; kẻ phất (trong bọn tài phiệt); người ăn nói giỏi
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người điều hành, người khai thác (mỏ...)
  (toán học) toán tử
  lift operator
  người điều khiển thang máy
  computer operator
  người điều khiển máy tính

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  toán tử; (máy tính ) opêratơ
  adjoint operator
  toán tử liên hợp
  averaging operator
  toán tử lấy trung bình
  bilinear operator
  toán tử song tuyến tính
  boundary operator
  toán tử bờ
  bounded operator
  toán tử bị chặn
  closure operator
  toán tử đóng
  coboundary operator
  toán tử đối bờ
  completely continuous operator
  toán tử hoàn toàn liên tục
  decomposition operator
  toán tử phân tích
  degeneracy operator
  toán tử suy biến
  differential operator
  toán tử vi phân
  differentition operator
  toán tử vi phân
  face operator
  toán tử mặt
  homotopy operator
  toán tử đồng luân
  imaginary-part operator
  toán tử phần ảo
  integral differential operator
  toán tử vi- tích phân
  inverse operator
  toán tử nghịch đảo
  inversion operator
  toán tử nghịch đảo
  invertible operator
  toán tử có nghịch đảo
  kinematic operator
  toán tử động học
  linear operator
  toán tử tuyến tính
  modal operator
  (toán logic ) toán tử mô thái
  moment operator
  toán tử mômen
  mutual integral-differential operator
  toán tử vi phân tương hỗ
  polarizing operator
  toán tử phân cực
  real-part operator
  toán tử phần thực
  self-adjoined operator
  toán tử liên hợp
  shift operator
  toán tử dời chỗ
  transition operator
  toán tử chuyển tiếp
  unbounded operator
  toán tử không bị chặn
  unitary operator
  toán tử unita
  unit operator
  toán tử đơn vị
  vector operator
  toán tử vectơ

  Cơ khí & công trình

  tài xế (cơ giới)

  Hóa học & vật liệu

  công ty điều hành

  Xây dựng

  người điều hành
  unit operator
  người điều hành chung (hợp đồng khai thác)

  Điện tử & viễn thông

  người khai thác mạng

  Điện lạnh

  điện báo viên
  operator position
  vị trí điện báo viên

  Kỹ thuật chung

  người thao tác
  book-keeping machine operator
  người thao tác máy kế toán
  BOP (basicoperator panel)
  bảng người thao tác cơ bản
  chief key punch operator
  người thao tác đục lỗ khóa chính
  computer operator
  người thao tác máy tính
  control operator
  người thao tác điều khiển
  domain operator
  người thao tác miền
  keyboard operator
  người thao tác bàn phím
  machine operator
  người thao tác máy
  network operator
  người thao tác mạng
  node operator
  người thao tác tại nút
  OAR (operatorauthorization record)
  bản ghi cho phép người thao tác
  OIA (operatorinformation area)
  vùng thông tin của người thao tác
  OIDCARD (operatoridentification card)
  thẻ nhận dạng người thao tác
  operator authorization record (OAR)
  bản ghi cho phép người thao tác
  operator command
  lệnh người thao tác
  operator control command (ROC)
  lệnh điều khiển người thao tác
  operator control station
  trạm điều khiển người thao tác
  operator control table
  bảng điều khiển người thao tác
  operator guidance code
  mã hướng dẫn người thao tác
  operator identification card (OIDCARD)
  thẻ nhận dạng người thao tác
  operator information area (OIA)
  vùng thông tin của người thao tác
  operator interrupt
  ngắt người thao tác
  operator message
  thông báo người thao tác
  operator station
  trạm người thao tác
  operator-initiated interrupt
  ngắt do người thao tác
  program operator
  người thao tác chương trình
  real system operator
  người thao tác hệ thống thực
  RJE operator
  người thao tác RJE
  system operator (sysop)
  người thao tác hệ thống
  tabulating machine operator
  người thao tác máy lập bảng
  virtual machine operator
  người thao tác máy ảo
  người vận hành

  Giải thích EN: The person who observes and controls the working and sometimes the maintenance of a machine, device, or system..

  Giải thích VN: Người mà quan sát và điều khiển hoạt động bay bảo dưỡng máy móc, thiết bị hay một hệ thống.

  book-keeping machine operator
  người vận hành máy kế toán
  computer operator
  người vân hành máy tính
  equipment operator
  người vận hành thiết bị
  network operator
  người vận hành mạng
  operator process chart
  biểu đồ hoạt động của người vận hành
  screen operator
  người vận hành máy sàng
  người điều khiển
  crane operator
  người điều khiển cần trục
  lathe operator
  người điều khiển máy tiện
  operator position
  vị trí người điều khiển
  operator system
  hệ người điều khiển
  shovel operator
  người điều khiển máy xúc
  người quan trắc
  điện thoại viên
  nhân viên thao tác

  Kinh tế

  chủ xưởng
  điện báo viên
  điện thoại viên
  giám đốc xí nghiệp
  người coi tổng đài (điện thoại)
  người đầu cơ (chứng khoán)
  người điều hành !
  plant operator
  người điều hành tại chỗ
  người điều khiển
  người kinh doanh đường sắt
  người môi giới chứng khoán
  người sử dụng
  người thợ máy
  người trực điện thoại
  nhà khai thác
  nhân viên thao tác (máy móc)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X