• (đổi hướng từ Crows)
  /krou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con quạ
  cái xà beng, cái nạy nắp thùng, cái đòn bẩy ( (cũng) crow bar)
  as the crow flies
  theo đường chim bay, thẳng tắp
  to eat crow
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chịu nhục
  to have a crow to pick (pluck) with somebody
  có chuyện lôi thôi với ai, có chuyện cãi cọ với ai; có chuyện bắt bẻ ai
  he who brought up a crow to pick out his own eyes
  nuôi ong tay áo

  Danh từ

  Tiếng gà gáy
  Tiếng trẻ con bi bô

  Nội động từ

  Gáy (gà)
  Nói bi bô (trẻ con)
  Reo mừng (khi chiến thắng)
  to crow over
  chiến thắng (quân thù...)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  gậy sắt

  Kỹ thuật chung

  cái kìm
  móc hàng
  vòng kẹp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X