• (đổi hướng từ Stumbled)
  /'stʌmbl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vấp, sự sẩy chân, sự trượt chân; sự súyt ngã
  Sự vấp (khi nói, chơi nhạc...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự lầm lỡ, sự sai lầm

  Nội động từ

  Vấp, sẩy chân, trượt chân, súyt ngã
  I stumbled over a tree root
  tôi vấp phải một cái rễ cây
  ( + over, through) vấp (khi nói, chơi nhạc..)
  to stumble in a speech
  đọc vấp váp một bài diễn văn
  Ngần ngại, lưỡng lự (trước một việc gì)
  ( + about, along, around) đi nghiêng ngả; đi loạng choạng
  Tình cờ gặp
  to stumble upon somebody
  tình cờ gặp ai
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lầm lỡ, sai lầm

  Hình Thái Từ


  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X