• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Theo đường vòng (không đi theo con đường ngắn nhất)
  to go by a roundabout route
  đi bằng con đường vòng
  Quanh co, vòng vo
  a roundabout way of saying something
  lối nói quanh co về việc gì
  Đẫy đà, to bép, mập mạp

  Danh từ

  Chỗ đường vòng (phải vòng qua bục công an... không đi thẳng được) (như) rotary, traffic-circle
  Vòng ngựa gỗ
  Lời nói quanh co
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) áo cánh, áo cộc
  to lose on the swings what you make on the roundabouts
  lên voi xuống chó mãi rồi đâu vẫn hoàn đấy

  Ô tô

  bùng binh (vòng xoay)

  Kỹ thuật chung

  bùng binh giao thông
  đường đi vòng tròn
  đường vòng
  roundabout island
  đường vòng tròn
  nút giao hình xuyến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X