• Tính từ

  Sáng, sáng sủa; trong
  Un feu clair
  một bếp lửa sáng
  Chambre très claire
  phòng rất sáng sủa
  Style clair
  lời văn sáng sủa
  Eau claire
  nước trong
  Rõ ràng, minh bạch
  Prononciation claire
  sự phát âm rõ ràng
  (có) màu nhạt
  Gants clairs
  găng màu nhạt
  Sáng loáng
  Acier clair des épées
  thép gươm sáng loáng
  Loãng, thưa
  Sirop clair
  xi rô loãng
  Toile claire
  vải thưa
  Sáng suốt
  Esprit clair
  trí óc sáng suốt
  Hiển nhiên
  Preuve claire
  chứng cứ hiển nhiên
  argent clair
  tiền mặt
  c'est de l'eau claire
  nhạt nhẽo, chẳng có gì sâu sắc
  clair comme le jour
  rõ như ban ngày
  son affaire est claire
  nó khó lòng thoát được
  Phản nghĩa Brumeux. Couvert, foncé, opaque, sombre; compact, dense, épais, serré; impur, sale, trouble. Obscur; compliqué, confus, difficile, embrouillé, filandreux, fumeux, hermétique, jargonneux; douteux, louche, ténébreux
  Đồng âm Claire, clerc

  Phó từ

  Rõ ràng, sáng suốt
  Voir clair
  thấy rõ ràng, thấy sáng suốt
  Không dày, thưa
  Semé clair
  gieo thưa
  clair et net
  rõ ràng dứt khoát
  Parler clair et net
  �� nói rõ ràng dứt khoát
  Toucher mille francs clair et net
  �� nhận một nghìn frăng tròn
  en clair
  rõ nét, rõ hình

  Danh từ giống đực

  Chỗ quang
  Les clairs d'un bois
  những chỗ quang trong rừng
  Chỗ sáng, đám sáng (trên một bức tranh, đối với đám tối)
  Chỗ sờn
  Raccommoder les clairs d'un pantalon
  vá những chỗ sờn ở quần
  Chỗ dệt nhảy sợi
  clair de lune
  sáng trăng
  dépêche en clair
  điện tín bằng chữ thường
  le plus clair de
  phần chủ yếu nhất; phần lớn
  Passer le plus clair de la journée dans les bureaux
  �� để phần lớn ngày ở phòng giấy
  mettre au clair
  viết ra rõ ràng
  mettre sabre au clair
  rút gươm ra
  tirer au clair
  làm cho ra manh mối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X