• Thông dụng

  Danh từ
  Independent

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  absolute
  autonomous
  building component
  free
  indepedent
  independence
  independent
  mutually independent
  self-contained

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  free-standing
  standalone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X