• Thông dụng

  Động từ

  To realize; to know inside out; to have a good command of ; to know like the back of one's hand; to have a thorough knowledge of; to be expert in (at,on) ; to be well-informed about , to be familiar with
  am hiểu cặn kẽ một định hình học
  to know a geometrical theorem inside out
  giới am hiểu
  well-informed (knowledgeable, expert) circles
  am hiểu thị trường lao động thế giới
  to be well-informed about the world-wide labour market
  chúng tôi chỉ chọn người nào am hiểu lịch sử Việt Nam thôi
  we only choose someone expert in Vietnamese history
  ông ta am hiểu thủ tục hành chính như lòng bàn tay
  he knows the administrative procedures like the back of his hand

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  knowledgeable
  understand thoroughly
  code
  ám hiệu bằng màu
  color code
  âm hiệu Morse quốc tế
  international morse code
  secret signal

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acoustic signal
  audiosignal
  difference tone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X